Kancelaria Komornika Sądowego - Łódź Śródmieście
2018-07-19

KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia


 

English version/ Wersja polska

 

 

Co należy zrobić, aby komornik mógł zacząć odzyskiwanie należności (czy potrzebny wyrok sądowy)?

ODPOWIEDŹ
Do wszczęcia egzekucji konieczna jest inicjatywa wierzyciela. Jednak przed wszczęciem egzekucji wierzyciel musi najpierw złożyć pozew o zapłatę do sądu w celu uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty, w którym została zasądzona od dłużnika na rzecz wierzyciela należność pieniężna. Po uprawomocnieniu się wyroku wierzyciel musi złożyć w sądzie, który wydał orzeczenie, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. W przypadku nakazów zapłaty oraz wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd klauzulę wykonalności nadaje z urzędu i doręcza go wierzycielowi. Po uzyskaniu orzeczenia opatrzonego klauzulą wykonalności wierzyciel może zwrócić się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.


Adres:
ul. Gdańska 91/93
90-613 Łódź

Telefon / Fax:
0-42 630-30-11
0-42 630-44-22

 

Masz pytania? Potrzebujesz informacji?

Skorzystaj z formularza kontaktowego

   
LOGOWANIE
Kontakt: 0-42 630 30 11 lub FORMULARZ KONTAKTOWY
Strona główna Obszar działania Wnioski egzekucyjne Licytacje Akty Prawne Aktualności Poradnik Dojazd Kontakt